Veiligheid

Wij zijn ons bewust van het maatschappelijk karakter van onze projecten. Daarom werken wij veilig en hygiënisch en beseffen dat onze werkzaamheden gevaar kunnen opleveren en impact op de omgeving kunnen hebben. Wij passen de hoogste normen toe op het gebied van veiligheid. SCL trede 4 is de minimale norm voor al onze activiteiten. Dit begint al in de voorbereiding (denk aan risicosessies en projectspecifieke risico’s signaleren), vormt de rode draad tijdens de uitvoering, speelt een cruciale rol tijdens de evaluatie van elk deelproject en eindigt pas na oplevering. Voor NRG Group is veiligheid dan ook een doorlopend proces, waarop wij dagelijks sturen en waarin we elkaar aanspreken en samen verbeteren. Wij streven naar een veilige en efficiënte werkplek voor de omgeving en onze werknemers en hanteren daarvoor vaste protocollen en processen. Hiervoor maken wij gebruik van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act), dat ervoor zorgt dat alle projectmedewerkers continu bezig zijn met verbeteringen.