Kernwaarden

Als NRG Group zijn wij daadkrachtig en denken wij in oplossingen. Kwaliteit en integriteit zijn de uitgangspunten bij al onze activiteiten, dus gaan wij op een respectvolle manier om met elkaar en alle andere belanghebbenden. Met behulp van deze kernwaarden zorgen wij voor een projectaanpak waarin alle betrokkenen:

  1. veilig zijn,
  2. energiek zijn,
  3. in verbinding zijn,
  4. procesgestuurd zijn,
  5. onderscheidend zijn,
  6. respectvol zijn,
  7. open en eerlijk zijn.