Hollands Kroon – Windmolenpark (2019)

5,5 kilometer horizontaal gestuurde boringen

De gemeente Hollands Kroon, in de kop van Noord-Holland, krijgt één van de grootste windmolenparken van Nederland. Voor opdrachtgever Reddyn, waarin TenneT en Liander hun krachten bundelen, heeft de NRG Goup een nieuw 150 kV kabeltracé aangelegd.


Het tracé verbindt de onderstations Middenmeer en Westwoud en is ongeveer 16,5 kilometer lang. Hiervan wordt 5,5 kilometer uitgevoerd met behulp van horizontaal gestuurde boringen, noodzakelijk voor het kruisen van diverse boerensloten, kanalen, wegen en agrarische percelen. Hier was graven over grotere lengtes niet wenselijk.

Verschillende boorstellingen

De 41 boringen varieerden van 35 tot 850 meter. Om deze elk optimaal uit te voeren, hebben wij verschillende boorstellingen ingezet. Zo zijn de 10- en 16-tonner Vermeer en de 80- en 100-tonner Prime Drilling ingezet. Deze zijn allemaal eigendom van NRG Group. Met uitzondering van één boring zijn alle boringen uitgevoerd met vier Ø200mm HDPE-buizen.

Grote precisie

Omdat het tracé over het land van diverse eigenaren liep, zijn met hen vooraf goede afspraken gemaakt door de opdrachtgever. Bij de start van de aanbesteding lagen de tekeningen van de locaties van de boringen dan ook klaar. Duidelijk was dat wij bij een boring slecht minimaal mochten afwijken van het geplande tracé. De engineers van NRG Group hebben deze tekeningen omgezet naar een uitvoeringsontwerp, waarbij wij de boringen langer dan 100 meter hebben uitgevoerd met een gyroscoop. Hiermee konden wij de exacte juiste ligging van de boring bepalen. Omdat het technisch niet mogelijk was om ook de kleinere boringen uit te voeren met de gyroscoop, draaide het hier om het vakmanschap van de boormeesters.

Boring in waterkering

Eén boring moest worden uitgevoerd in de beschermingszone van een primaire waterkering, een dijk die beschermt tegen het water van het IJsselmeer. Hier hadden wij al eens een boring gerealiseerd. De ervaring met onder andere de specifieke vergunningsvoorwaarden konden wij hierdoor effectief inzetten.

Kwel voorkomen

In tegenstelling tot de andere boringen werd bij deze boring een mantelbuis van Ø710mm HDPE ingetrokken, met daarin vier Ø200 leidingen. Tijdens de boring hebben wij dolomiet toegevoegd aan de boorvloeistof. Zo werd het zwaarder gemaakt en de kans op kwel tijdens (en vlak na) de boring geminimaliseerd. Na uitvoering werd de ruimte tussen de wand van de boortunnel en de ingetrokken leiding gevuld met drill-grout. Door deze definitieve afdichting wordt ook in een later stadium kwel voorkomen.