Innovatieproject EPP (Tilburg)

Aanlegmethode: EPP boring (op Defensieterrein)

De EPP boring boort, net als bij de horizontaal gestuurde boring, mantelbuizen in de grond waar we de kabels doorheen trekken. Het voordeel van deze aanlegmethode ten opzichte van de horizontaal gestuurde boring is de aanlegdiepte. Waar de diepte van horizontaal gestuurde boring afhankelijk is van de lengte van de boring en dus kan variëren tussen de 5 en 25 meter diepte, kan bij de EPP een constante diepte worden van slechts enkele meters. Dit heeft als voordeel dat TenneT eenvoudig onderhoud kan gebruik aan de kabels.


Uitvoeren van 4 boringen met de E-Power Pipetechniek. Op een diepte van 3 meter onder de oppervlakte zijn 2 boringen met een diameter van 500 mm over een lengte van 400 meter uitgevoerd en zijn bundels HDPE-kokers ingetrokken voor de toekomstige hoogspanningskabels. Hierbij zijn geen verstoringen aan het oppervlak opgetreden. Een nieuwe techniek met minimale hinder waarbij we samen met Tennet meedachten in oplossingen voor de duurzame uitdagingen van de toekomst.

Succesvol eerste boring van 2000 meter

De eerste van de twee langere EPP boringen, met een lengte van 2000 meter, is succesvol gerealiseerd.Wilt u iets vragen, melden of doorgeven?