Hollandse Kust noord & west Alpha (2020)

Hoogspanning tussen strand en vasteland

Om de offshore-windparken Hollandse Kust noord & west Alpha te verbinden met het nationale hoogspanningsnet van TenneT (Net op Zee) is de NRG Group bezig met de aanleg van hoogspanningskabels tussen het strand bij Wijk aan Zee en het netstation Beverwijk. Dit traject is ongeveer tien kilometer lang en bestaat uit 40 horizontaal gestuurde boringen voor mantelbuizen met diameters 800 mm, 250 mm en 315 mm. Ook legt NRG de door TenneT geleverde kabels aan. De werkzaamheden zijn gestart in het derde kwartaal van 2020 en zijn 31 december 2022 afgerond.De boringen op land zijn voor de kabels waarmee de windenergie van zee wordt aangesloten op het hoogspanningsnet. Vanaf de windparken en de platforms van TenneT op zee (in feite de stopcontacten voor de windparken) komen dikke stroomkabels aan de noordkant van Wijk aan Zee via het strand aan land. Vanaf het strand worden deze kabels gekoppeld aan de landkabels die de stroom ondergronds naar het transformatorstation brengen, dat volgend jaar op het terrein aan de Zeestraat wordt gebouwd. Van daaruit worden ondergrondse kabels geboord naar het transformatorstation langs de A9 in Beverwijk voor de aansluiting op het nationale hoogspanningsnet. Via de regionale netten komt de stroom uiteindelijk bij de stroomgebruikers in het land. Samen met het windpark (west Beta) gaan de windparken groene stroom produceren voor het jaarlijks verbruik van ruim 2 miljoen huishoudens.Wilt u iets vragen, melden of doorgeven?